วิธีการเช่าและเวลาในการใช้รถ

     การเช่ารถในลาว ในปัจจุบันจะต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากรถส่วนใหญ่จะออกทริปแบบ 3 วันขึ้นไป

     ทีมงานมีรถ 6 คัน และรถร่วมอีก 12 คัน พร้อมให้บริการในหลวงพระบาง เมื่อมีโปรแกรมการเดินทางและจุดหมายปลายทางแล้ว และจำนวนวันในการเช่า สามารถโทรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในด้านราคา 0890404783

ขั้นตอนในการจองรถ

1. กำหนดโปรแกรมการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยว , ศึกษาดูงาน , ทำธุรกิจ , งานมงคล สถานที่จะเดินทางไป
2. กำหนดวัน จำนวนวัน
3 . แจ้งจำนวนคน / สมาชิกที่เดินทาง
4. เลือกรถที่จะใช้ มี 4 ประเภท
     4.1 รถเก๋ง (2 - 3 ท่าน)
     4.2 รถSUV (4 – 5 ท่าน)
     4.3 รถตู้ (12 ท่าน)
     4.4 รถบัส (35 , 45 ท่าน)
5. แจ้งกำหนดการบินมาถึงกี่โมง

เวลาในการใช้รถ

เวลาใช้การใช้รถ 8 ชั่วโมง / วัน กรณีเดินทางเกิน 10 / ชั่วโมง (ควรให้คนขับพัก เพื่อความปลอดภัย)
กรณีใช้รถเกิน 8 ชั่วโมง / วัน คิดชั่วโมงละ 200 บาท (ให้คนขับโดยตรง)

การเดินทางในหลวงพระบางต้องวางแผนล่วงหน้า เวลาเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดโปรแกรม การท่องเที่ยว การวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะประหยัดงบประมาณ และได้เที่ยวครบตามความตั้งใจ


ทีมงานรถเช่าในหลวงพระบาง