เวียงจันทร์ - วังเวียง ระยะทาง 157 km ใช้เวลา 4 ชม.