บริการรถเช่าแบบมีสมาชิก 20 ท่านขึ้นไป แนะนำเปิดรถบัสราคาประหยัด นั่งได้ 35 ท่าน เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวในวังเวียง , หลวงพระบาง , เชียงขวาง และในพื้นที่สูงอย่างหลวงพระบาง แอร์เย็นสบาย ที่นั่งปรับเอนนอนได้ คนขับชำนาญเส้นทาง
การเดินทางในระยะไกลจากวังเวียง ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากกฎหมายการจราจรในลาวเคร่งครัดมาก การใช้ความเร็วในเมืองไม่เกิน 60 km/ชั่วโมง และการจราจรในวังเวียงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 07.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.
ขนาดของรถบัสในวังเวียงจะมีแบบ 35 ที่นั่ง และ 45 ที่นั่ง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนวันในการเช่า

รูปรถบัสในวังเวียง